Aptilo och Inizio inleder samarbete kring location based mobile surveys

Att få gratis tillgång till Wi-Fi i publika miljöer som gallerior, flygplatser och caféer är en självklarhet numera. Användarna är också bortskämda med snabbt Internet via Wi-Fi i deras hem. För platsägarna innebär detta ökade kostnader för att leverera en högkvalitativ Wi-Fi uppkoppling, samtidigt som de får en mindre grad direkta intäkter från försäljning av Wi-Fi tjänsten.

Platsägare får rikta in sig på att indirekt tjäna pengar på Wi-Fi i form av ökad kundlojalitet och möjligheten att sälja t ex riktad och plats-baserad marknadsföring mot användarna. Användarna tar gladeligen emot riktade annonser och lämnar information om sig själva i utbyte mot bra och gratis Wi-Fi, de har själva blivit produkten.

Aptilo Networks och det digitala analysföretaget Inizio lanserar idag ett samarbete som tar modern marknadsundersökning och analys till en ny dimension. Personer som loggar in på Wi-Fi kan få några korta frågor om upplevelsen på platsen t ex om de sett ett visst reklambudskap. Leveransen sker i en översiktlig dashboard-lösning till beställaren (t ex annonsör eller butiksägare). Resultatet används för affärsutveckling, annonskvitto eller nöjdkund-index.

Fördelarna med lösningen är att beställarna får data kring hur publiken uppfattar varumärket direkt i samband med kontakten. Lösningen kombinerar den plats-baserade marknadsundersökningen med kundsegmentering och beteende data som medger skarpare och djupare insikter.

– Inizios metod och Aptilos lösning innebär ett stort steg framåt när det gäller att komma närmare kundupplevelsen både när det gäller datakvalitet och för att förstå kundbeteende i samband med köpbeslutet. Aptilo är just den progressiva partner med stabil teknisk plattform som möjliggör detta, säger Mikael Larsson på Inizio.

– Tack vare den lösning som Aptilo och Inizio tillsammans har utvecklat ger vi platsägarna möjlighet att tjäna pengar på sina Wi-Fi tjänster på ett helt nytt sätt. Insikter om användarna med den här precisionen och kvalitén betingar ett högt marknadsvärde, säger Jan Sjönell på Aptilo.

För mer information kontakta:

Jan Sjönell, jan.sjonell@aptilo.com, 0733-68 26 82
Mikael Larsson, mikael@inizio.se , 070-791 2425

Om Aptilo Networks

Aptilo Networks är världsledande inom hantering av storskaliga Wi-Fi-tjänster med över 100 operatörskunder i mer än 70 länder. Vårt system hjälper våra kunder med avancerade funktioner för att kontrollera tillgång till Internet, styra användarupplevelsen och ta betalt. (www.aptilo.com)

Om Inizio

Inizio är ett digitalt analysföretag med kontor i Göteborg och Stockholm med internationell räckvidd. Kunderna finns inom media, bland annonsörer och samhällsaktörer. (www.inizio.se)

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018