Folkets röst spelar roll!

louiseJag, Louise Bergetoft, har tillsammans med Linnea Thoren haft äran att i vår uppsats, på uppdrag av Inizio, undersöka hur företag förhåller sig till samt bevakar information skapad i sociala medier.

Vårt resultat talar sitt tydliga språk, vad som skrivs och diskuteras i social medier är en viktig och självklar källa i de stora svenska B2C-företagens omvärldsbevakning. Genom att lyssna till människors digitala samtal kan företag idag ta del av information som traditionella undersökningsmetoder inte tidigare lyckats fånga upp.

Men det är inte alldeles enkelt att bevaka de nya medierna. Konversationer pågår dygnet runt och information sprids oerhört snabbt. En bortglömd kommentar kan snabbt tas ur sin ursprungliga kontext och det gäller att konstant vara uppmärksam. Ett hav av information och verktyg långt ifrån heltäckande gör det svårt att hantera och se vinsterna med att samla in och dokumentera informationen för vidare analys och strategiutveckling. Det är något som samtliga företag i undersökningen instämmer i.

Vi kan dock konstatera att fenomenet är här för att stanna. En majoritet av företagen säger att information skapad av privatpersoner på webben kommer få ökad betydelse för beslutsfattandet i framtiden.

Hur framtiden kommer se ut är det förstås ingen som vet. Somliga digitala kanaler kommer med stor sannolikhet försvinna och nya tillkomma. Men vad vi kan fastslå är att det kanske inte kommer handlar om kanalerna som sådana utan snarare om förståelse för mediets logik. De företag som har örat ut mot den sociala medierälsen har mycket att vinna.

För att ta del av uppsatsen i sin helhet, där ni även finner tips på hur bevakning av sociala medier kan gå till, klicka på länken.

Läs även Resumés artikel om uppsatsen.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018