Förklaring till Euro-krisen – eller varning för ytterligare global uppvärmning

Det har länge stötts, blötts och forskats kring orsakerna till den Euro-kris som idag lamslår stora delar av den Europeiska marknaden. Teorier lanseras om att Euron skapat obalanser mellan länderna på grund av eliminering av möjligheten till växelkursförändringar, vilket ökat risken för snedvriden ekonomisk utveckling inom eurozonen. Att man under längre tid levt över sina tillgångar anförs av några. Svag produktivitet i de svårast drabbade länderna hävdar andra (självutnämnda) experter, och enligt en falang finns det allt starkare bevis för att den främsta bidragande orsaken till de ökade obalanserna i Eurozonen inte är svag export i krisländerna utan istället svag efterfrågan i kärnländerna såsom Tyskland och Nederländerna.

Inizio har nu ny insikt i ärendet – det är det varmare klimatet som ligger bakom det ekonomiska debaclet hos våra europeiska kamrater. Figuren nedan visar på det statistiska sambandet mellan årsmedeltemperatur i EUs medlemsstater och den genomsnittliga procentuella tillväxttakten under 2000-talet. Skrämmande läsning.
graph2
Not: Samtliga EU-länder ingår i figuren ovan. De fyra länder som plottats ut är endast illustrativa exempel.
För varje ökad grad försvinner 0,14% av tillväxttakten. I Sverige skulle detta motsvara dryga 5 miljarder kronor. För varje grad! Varför ett varmare och behagligare klimat leder rakt ner i fördärvet återstår delvis att förklara, men som en okänd, men vis, indier uttryckte det:

Basically, if you have olive-trees – you’re fucked!

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018