Framtidens retail och postmaterialism

Idag presenterar SvD en undersökning som avslöjar att svenska konsumenterna är postmaterialister. Vad det betyder? Johanna Olsson från Inizio ger oss några ledtrådar i en färsk rapport om framtidens retail.

Enkelt uttryckt handlar det om en sorts orientering bort från fokus på pengar, ekonomi och prylar – till ett fokus som mer handlar om självförverkligande och livskvalitet.

I detta nya fokus ryms både individualistiska saker som exempelvis välbefinnande, träning och inre styrka. Men det handlar inte bara om det. Här finns också värderingar i riktning mot miljöhänsyn, jämställdhet, rättvisa, hållbarhet och mångfald – sådant som många av oss vill ska prägla hur vi konsumerar.

Ur det perspektivet är det inte förvånande att exempelvis köttkonsumtionen går ner. Det är ett uttryck för att vi blir alltmer medvetna konsumenter. Svenskarna kommer inte sluta konsumera, vare sig kött eller något annat, men konsumtionen förändras: att göra rätt och att värna såväl oss själva som moder jord värderas ofta högre än just prylar och pengar.

Egentligen är det inte konsumtion som det finns en växande skepsis mot, utan snarare överproduktionen. Allt fler blir allt mer medvetna om att fel sorts konsumtion leder till en sorts produktion som planeten kanske inte riktigt håller för, socialt eller ekologiskt. Samtidigt har det blivit lite otrendigt att skryta med pråliga eller vräkiga materiella ägodelar.

Läs mer om studien i Dagens Analys

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018