Inizio storsatsar på mjukvarubaserad plattform för brandliftmätningar

Det nystartade Service-as-a-Software-bolaget Brand Metrics lanserar en ny plattform som gör det möjligt för publicister och medieägare att kontinuerligt mäta brandlift på all typ av digital reklam. Bakom företaget står bland andra Inizio.

Plattformen kombinerar robust, säker och GDPR-kompatibel teknologi med en unik algoritm som identifierar och rapporterar en kampanjs effekter på kännedom, attityd och köpintention. Plattformen rullas nu ut på de största digitala marknaderna.

Brand Metrics fokuserar på det verkliga värdet en publicist levererar till sina annonsörer. ”Att visa upp en annons är ju egentligen bara ett medel för att nå ett mål. Och tyvärr är antalet klick oftast en dålig proxy på hur väl man lyckats nå det målet”, säger Anders Lithner, en av Brand Metrics grundare. ”Det behövs bättre effektmått. Det är förstås rimligt att redovisa antalet annonsvisningar som exponerats på människors skärmar, men att man visat upp en annons betyder ju inte att det haft någon effekt. Det är det som är vår mission, att påvisa huruvida kampanjen har förflyttat kännedom, preferens och intention att köpa annonsörens produkt.”

”Vi ser ett stort skifte på marknaden just nu”, fortsätter Lithner. ”Å ena sidan ser vi att kontroll, relevans och brand safety prioriteras av annonsörer. De söker en kvalitativ kontext som stöder och bygger deras varumärke. Å andra sidan ser vi premiumpublicister som kan erbjuda just det, men som har haft svårt att kostnadseffektivt föra detta i bevis.”

Brand Metrics mjukvarulösning bygger på en kombination av teknisk data insamlad med ett header-script och en varumärkesenkät som automatiskt ställs till de som exponerats.

Brand Metrics är ett dotterbolag till analysföretaget Inizio som tillsammans med några av Europas största publicister använt metoden sedan 2015 och hittills genomfört över 4 000 brandliftmätningar. Genom teknisk innovation kan idag Brand Metrics erbjuda en mjukvarubaserad plattform så att publicister kontinuerlig kan rapportera brandlift på ett automatiserat sätt. Målet med Brand Metrics är att leda paradigmskiftet mot en digital annonsmarknad som fokuserar på relevanta kvalitetsmått samt att vara den ledande leverantören av brandliftmätningar.

Kontakt 

Mikael Larsson                                           Anders Lithner
Brand Metrics Sweden AB                       Brand Metrics Sweden AB
mikael@brandmetrics.com                     anders@brandmetrics.com
Tel: +46 707 91 24 25                               Tel: +46 734 39 95 54
www.brandmetrics.com

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018