Insight Communities i framtidens research – del 3 av 3

I den sista delen av sammandraget från Inizios seminarium om insight communities tänkte vi beröra hur insight communities kan användas i agil produkt- eller verksamhetsutveckling. En insight community är ett sätt att skapa insikter från kunders engagemang i din produkt eller verksamhet. I den första delen berättade vi om vilka drivkrafter kunder har för att gå med i en community. I den andra delen gick vi igenom vilka kanaler som ett företag eller organisation kan använda för att rekrytera till en community. I den sista delen skissar vi på hur communities kan användas i agil produktutveckling.

Traditionella undersökningar med projekttider på flera veckor får idag svårare att hävda sig när kraven på snabbhet ökar. Mycket av produktutvecklingen sker i snabba cykler där man prövar sig fram genom ständiga förbättringar. Förslag till förbättringar testas och analyseras. Det förslag som ger en högre avkastning implementeras, varpå en ny cykel med förslag, test och analys börjar. På så vis utvecklas en produkt iterativt genom att man studerar användarna.

Ofta sker denna produktutveckling genom att man studerar data från tusentals användare av till exempel en app eller hur de rör sig på en websida. I dessa tillämpningar genereras stora mängder data på kort tid och man får mycket information om hur en användare rör sig eller klickar.

Även om man kan läsa mycket av hur och vad i dataströmmarna så får man inte alltid lika djupa svar om varför. Här kan en insight community hjälpa till att ge svar; i UX-design, för att ta ett exempel, så kan man ur en dialog med användarna komma djupare i vilka känslor och åsikter som ligger bakom beteendet på en websida än vad man når om man bara studerar hur människor klickar och rör sig. Dessa insikter kan ge ytterligare bränsle till den agila produktutvecklingen.

Men hur är det med mer ”vanliga” produkter, sådana man kan ta på – kanske hushållsapparater, eller i verksamheter där produkten är en tjänst såsom ett reseföretag? Ja, även här kan man med hjälp av insight communities arbeta agilt.

I en community med hundratals användare kan man med snabba aktiviteter få feedback mycket snabbare än i traditionella undersökningar. I korta enkäter, omröstningar eller produkttester on-line kan man direkt från användarna få förslag till förbättringar som kan implementeras mycket snabbare än i traditionella projekt. Ett exempel är hur ett konsumentföretag stegvis testade olika förpackningar till en produkt. Efter varje test infördes små förbättringar baserade på användarnas återkoppling varpå en ny cykel med test, analys och implementering genomfördes.

I en insight community handlar det också om en dialog med användarna. Man kan föra modererade diskussioner med användarna – ungefär som i en fokusgrupp, men med hundratals, medlemmar. På Inizio kan vi också använda avancerad textanalys för att ännu bättre förstå vad användarna säger i dialogen med företaget.

Du kan ladda ned hela presentationen från vårt seminarium här.

Ulf Tjerneld – Projektledare och senior rådgivare på Inizio


Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018