De stora koncernerna – Mediehus byggda av insikter och data

Anders Lithner (vd Inizio) skriver i senaste numret av tidskriften Nordicom-InformationJournalistikens ekonomiska utmaningar om hur de stora mediekoncernerna tar sig an framtiden:

Många nordiska medievarumärken ingår i någon av regionens stora mediekoncerner. Hur tänker en sådan? I kölvattnet av de senaste decenniernas strukturomvandling har frågan blivit brännande. Kanske är det inte bara storleken som skiljer dagens koncerner från mindre mediehus. En avgörande strategisk framgångsfaktor finns i synen på kunskap och data. Det är med insikter och data i centrum som de hittills resultatstarka mediekoncernerna tar sig den alltmer utmanande framtiden an.

Läs artikeln här:
nordicom-information_38_2016_1_69-75

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018