Den digitala revolutionens vita fläckar

vitaflackar

Under Inizios välbesökta frukostseminarium presenterade Anders Lithner en ny analys. Inizio har undersökt och identifierat några områden där det finns stora digitala möjligheter de närmaste fem åren. Tre områden som identifierats som digitalt hyperintressanta är 1 tidsbesparing, 2 säkerhet och 3 självutveckling. Slutsatserna bygger dels på teori och tolkning av öppna datakällor och dels på en undersökning där drygt 1 000 svenskar besvarat en enkät.

Inzios kartläggning visar hur intresset ser ut för ett stort antal områden och i vilken mån människor tror att det egna intresset kommer ha ökat fem år fram i tiden. Att svenskarna tror att intresset för ett område kommer öka är en indikator på att något är på gång. En annan indikator är att intresseområdet har starkast fäste i kommande generationer. Inizio tittar också på om gruppen early adopters är särskilt intresserade. Tillsammans ger dessa tre indikatorer tydliga fingervisningar om vilka områden som har stor potental för digital tjänste- och produktutveckling.

1. Tidsbesparing
Utvecklingen snurrar allt snabbare, innovationerna kommer slag i slag. Det ställer krav på människor att hänga med. Många upplever stress och behovet av tjänster som hjälper oss att spara tid bara växer och växer. Inizio finner klara tecken på att detta är ett område med stor tillväxtpotential. Bland 80-talisterna är 73 procent intresserade av sådana tjänster.

2. Säkerhet
Det finns inget trendigt med ökad oro och därmed ökat intresse för säkerhet. Men svenska folket är överens: intresset för säkerhet – den egna, familjens, ens tillhörigheter – kommer att öka markant de närmaste åren. 40 procent av svenskarna tror att deras intresse kommer öka, medan bara 5 procent tror att det kommer minska. Det banar mark för digital utveckling på området.

3. Självutveckling
Många av apparna på dagens app-topplista handlar om att utvecklas och må bra. Hårda saker som att äga saker är på tillbakagång medan det blir allt viktigare att ha koll. Och ytliga saker som utseende står tillbaka för en ökad efterfrågan på att utvecklas som människa. Detta syns tydligt också i enkäten. Digitala tjänster som går människors vilja att utvecklas till mötes, har framtiden för sig.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018