Inizio skriver på DN Debatt: Hög tid att utveckla nya undersökningsmetoder

Anders Lithner och Karin Nelsson skriver idag på DN Debatt;

Den slumpmässiga undersökningen med hög svarsfrekvens är död, men vi vill inte låtsas om det. Liksom andra branscher – medierna, bankerna, detaljhandeln – befinner sig undersökningsbranschen mitt i en strukturomvandling. Och precis som det gjort i dessa branscher finns en tendens att klamra sig fast vid gamla principer som egentligen redan gått sönder. För beslutsfattande och demokrati är det essentiellt att det finns opartisk och pålitlig information om vad allmänheten gör och tycker. Om det även fortsättningsvis ska finnas det, måste undersökningsbranschen utveckla sina metoder.

Läs hela artikeln här.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018