Insight Communities

Att förstå sina kunder är kritiskt i dagens affärsvärld, och till hjälp finns i det närmaste oändliga mängder data att tillgå. Men hur går du från att samla in data, till att skapa en verkligt datadriven kundcentrerad verksamhet? Ett av de enklaste sätten är att skapa en insight community, kort och gott din egen panel där du kan interagera med dina kunder för att både förstå vad de vill ha, och berätta om vad du har att erbjuda. Till skillnad från en vanlig panel är dock målet med en insight community inte bara att få fram siffror, utan att föra en kontinuerlig dialog med dina kunder för att förbättra både relationen och utveckla din verksamhet.

Hur funkar detta konkret?

Utifrån de kundkontakter ett företag har online kan vi enkelt bygga upp er egen insight community. Med hjälp av vår expertis och tekniska plattform kan du sedan ställa frågor till, diskutera med, testa koncept på och på olika sätt interagera med gruppen för att snabbare och bättre förstå dina kunderna. Det är enkelt och roligt för kunderna, samtidigt som det är snabbt och effektivt för dig.

Men är det inte bara en panel?

En insight community skiljer sig från en vanlig panel på några sätt. På samma sätt som när det gäller en panel kan ett företag som ställa frågor till medlemmarna. Men med en insight community kan man också ha en kontinuerlig dialog med gruppen snarare att man “bara” ställer frågor och får svar. Man tar till vara på kundernas engagemang genom att ställa följdfrågor och låter dem interagera genom att chatta, dela bilder och prata med varandra under överinseende av en moderator. Det går snabbt, skapar delaktighet och ger förutsättningar för att fatta bättre beslut. Det är som att medlemmarna blir en del av företagsledningen.

Varför en Insight Community?

Mäster Samuelsgatan 17
111 44 Stockholm

Kungsportsplatsen 1
411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB
2019