Kvalitet

Våra senaste studier och rapporter

Att kombinera innovation och nytänkande med stabilitet och kvalitet är en svår balansgång. På Inizio strävar vi efter att bemästra den balansgången och vara en ledande aktör i undersökningsbranschen vad gäller nya produkter och tjänster som är pålitliga och tillförlitliga. 

Nedan finner du mer information om exempelvis vetenskapliga studier och rapporter som vi deltagit i, innovativa tjänster och produkter som vi erbjuder samt information om kvalitet och innovation som vi själva hämtar inspiration från.  


INIZIO ÄR MEDLEM I

Mäster Samuelsgatan 17
111 44 Stockholm

Kungsportsplatsen 1
411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB
2019