Kvalitet

Våra senaste studier och rapporter

Att kombinera innovation och nytänkande med stabilitet och kvalitet är en svår balansgång. På Demoskop strävar vi efter att bemästra den balansgången och vara en ledande aktör i undersökningsbranschen vad gäller nya produkter och tjänster som är pålitliga och tillförlitliga.

Under Våra Publikationer finner du mer information om våra arbetssätt, vetenskapliga studier och rapporter som vi deltagit i, innovativa tjänster och produkter som vi erbjuder samt information om kvalitet och innovation som vi själva hämtar inspiration från.

Hör av dig om du har frågor eller vill veta mer!

Esomar 2023.2

Demoskop är medlemmar i Esomar som är en global organisation som arbetar med alla typer av frågor relaterade till undersökningar och datahantering, avseende bland annat metoder, urval och etiska regler. Alla medlemmar följer de riktlinjer som Esomar arbetar med och det innebär en garanti för kvalitet i alla de aspekter som rör våra undersökningar. Läs gärna mer om det här.