Media och varumärke

Inizio erbjuder en rad olika produkter, från kampanjmätning av såväl digitala som analoga kampanjer, till varumärkesundersökningar och avancerade sales modeling projekt. Vårt mediateams långa erfarenhet tryggar att vi verkligen förstår era utmaningar och vi skräddarsyr lösningar efter dina förutsättningar och önskemål för att vi ska leverera bästa resultat.

DOOH/OOH mätningar

Inizio är marknadsledande inom kampanjuppföljning av utomhuskampanjer. Vi följer upp genomförda utomhuskampanjer, med frågor om respondenterna observerat reklamen samt attityder till densamma. Vi använder oss av en högkvalitativ webbpanel för att samla in svaren, och resultaten levereras till dig som en säljande rapport redo att användas direkt.

Cross Media​

Kampanjer är sällan koncentrerade till ett medie utan består av en uppsättning kanaler. Dessa konkurrerar och kompletterar varandra på olika sätt. Med en Cross Media mätning kan vi se hur olika kanaler ökar effekten hos varandra och ge dig svaret på hur du bäst ska lägga upp din marknadsföringsstrategi.

Kontextstudier

Allt fler köpare av digitalt annonsutrymme använder sig av automatiserade, programmatiska lösningar. Det finns flera skäl till det, men det viktigaste är lågt CPM. Inizio har gjort flera studier som visar att ”trusted news brands” motiverar högre CPM, eftersom den digitala reklamen har avsevärt bättre förutsättningar att skapa effekter där.

Sales modeling

Inizio har långvarig erfarenhet av att bygga statistiska modeller för att förklara hur reklam- och marknadsinsatser påverkar ett varumärkes performance, vilket ofta mäts i försäljning. Med vår Sales modeling lösning kan vi belysa ett varumärkes försäljning och tilldela olika reklam- och marknadsinsatser dess bidrag till resultatet. Kort och gott innebär det ett mer avancerat sätt att ta sig an begreppet ROMI.

Mäster Samuelsgatan 17
111 44 Stockholm

Kungsportsplatsen 1
411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB
2019