Samhälle och opinion

Våra senaste publicerade undersökningar

I ett fungerande demokratiskt samhälle är tillgången till trovärdiga och relevanta opinionsundersökningar en grundförutsättning för dialog och debatt. Tillsammans med en av Sveriges största mediekoncerner har vi byggt upp en panel som speglar svensk befolkning. I nuläget omfattar panelen 60 000 personer. Regelbundet gör vi samhälls- och opinionsundersökningar av hög kvalitet.

Mäster Samuelsgatan 17
111 44 Stockholm

Kungsportsplatsen 1
411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB
2019