Ränta och bolån

Skärmavbild 2017-07-21 kl. 13.18.39

Räntan på bolån diskuteras ofta och under tisdagen 1 juli kom riksbanken med nytt besked om styrräntan som är vägledande för bolåneräntorna. Som väntat låg den kvar på rekordlåga −0,5 procent.  Trots den låga ränta är det inte många svenska bolånetagare som funderar på att binda räntan enligt en undersökning som Inizio genomfört på uppdrag av Aftonbladet. Drygt en tiondel funderar på att binda hela eller delar av sitt bolån det kommande året. Det är få (12%) som funderar på att binda räntan det kommande året.

Skärmavbild 2017-07-21 kl. 13.18.28
En annan fråga som också ställdes i mätningen är hur mycket mer svenska hushåll med bolån klarar av att betala per månad idag om bolåneränta skulle höjas. Det är många svenskar som klarar av att betala mer än 1000 kr om boendekostnaden ökade, 20% enligt mätningen. Var tionde svensk med bolån (11%) uppger att de inte vet hur mycket mer de skulle klara av att betala per månad. Lite drygt var fjärde hushåll skulle klara av att betala ungefär 5 000 kr eller mer per månad.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre som har bolån. Undersökningen omfattar 1255 intervjuer under perioden 28 juni – 3 juli 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Frågorna som ställdes var: ”Om din bolåneränta skulle höjas, på ett ungefär, hur mycket mer klarar ditt hushåll att betala per månad idag?” och ” Funderar du på att förändra dina lån på något sätt det kommande året? Vilket alternativ ligger närmast din åsikt.”

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018