Är Sverige på rätt eller fel väg?

 I Aftonbladet idag publicerades en undersökning om svenska folket tycker att Sverige är på rätt eller fel väg. Undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av Aftonbladet. Det som kom fram i undersökningen var att endast en av fem tycker att Sverige är på rätt väg (19%) och nästan tre gånger så många anser att Sverige är på fel väg (56%). Var fjärde känner sig tveksam, vilket är en högre siffra än de som anser att Sverige är på rätt väg. Dessa siffror skiljer sig mycket från förra mätningen som gjordes i maj 2018. Sedan mätningen startade har siffran med antalet som anser att Sverige är på rätt väg, aldrig varit så låg. Ser man till partisympati så är sympatisörer till Centerpartiet den grupp där flest anser att Sverige är på rätt väg (47%). Det är en stor skillnad från SD sympatisörer där en klar majoritet anser att Sverige är på fel väg (84%) och väldigt få anser att Sverige är på rätt väg (4%).

Läs hela rapporten här: Är Sverige på rätt eller fel väg?

Om undersökningen:

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1209 intervjuer under perioden 24 – 31 december 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var: Tycker du att Sverige är på rätt eller fel väg?

Rätt väg

Fel väg

Tveksam, vet ej

 

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018