Attityder till cannabis

I Aftonbladet i dag publicerades en undersökning om svenskarnas attityd till cannabis. Undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av Aftonbladet. Det som kom fram i undersökningen var:

 • Majoriteten av svenska folket (60%) tycker att eget bruk av cannabis även i fortsättningen ska vara förbjudet. Detta är i likhet med förra året.
 • Var fjärde (24%) tycker att cannabis för eget bruk borde vara tillåtet. Stödet för detta är högst bland de yngre, under 29 år. I denna åldersgrupp är det nästan lika många som är för (41%) som är emot (48%). Även detta är i likhet med förra året.
 • De som tycker att cannabis ska vara tillåtet tycker framförallt att det finns medicinska fördelar (60%), att det är upp till var och en att bestämma (57%) och att de polisiära kostnaderna med nuvarande lagstiftning är för höga (54%).

Ladda ned rapporten Attityder till cannabis november 2018

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 2248 intervjuer under perioden 1 – 9 november, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågorna som ställdes var:

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana. I Sverige är det idag olagligt att använda cannabis. Det diskuteras ibland att det borde bli tillåtet/lagligt att använda cannabis för eget bruk. Tycker du att eget bruk av cannabis borde vara tillåtet eller tycker du att det fortsatt ska vara förbjudet?

 • Eget bruk av cannabis ska även i fortsättningen vara förbjudet
 • Eget bruk av cannabis borde bli tillåtet
 • Tveksam, vet ej

Ställd till de som tycker att eget bruk av cannabis borde bli tillåtet:

Varför tycker du att cannabis ska bli tillåtet?

 • Det finns medicinska fördelar
 • Det är upp till var och en att bestämma
 • De polisiära kostnaderna med nuvarande lagstiftning är för höga
 • De sociala kostnader med nuvarande lagstiftning är för höga
 • Det är ofarligt att använda
 • Annat
 • Tveksam, vet ej
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018