Centern och regeringsalternativen

Partiprogrammet redovisade en undersökning om regeringsalternativen i sin serie inför valet när Annie Lööf och Jonas Sjöstedt utfrågades. Respondenterna fick ta ställning till de i dagsläget mest troliga regeringsalternativen och ange vilket de föredrar i första hand.  Var femte väljare (19%) svarar att de föredrar en Alliansregering, något färre (17%) en regering med m, kd och sd och det tredje mest populära alternativet är en regering bestående av s, mp och v.

Tittar vi specifikt på c-väljare (där antal intervjuer är 147) är väljarkåren splittrad. Hälften svarar (50%) att de föredrar en Alliansregering och var fjärde (29%) att de istället föredrar en regering med antingen s, c och l eller s, mp, c och l.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1506 intervjuer under perioden 12 – 16 maj, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018