Centerväljarnas syn på Alliansen

Knappt var tredje Centerväljare (31%) tycker inte att det är viktigt att Alliansen går fram som ett regeringsalternativ i riksdagsvalet nästa höst. Bland samtliga Alliansväljare är det var femte (22%) som inte tycker det är viktigt.  Detta visar en undersökning som Inizio gjort på uppdrag av Aftonbladet med anledning av den pågående Centerstämman.  Merparten av Alliansväljarna uppger dock att det tycker det är viktigt. Bland samtliga tillfrågade tycker trefjärdedelar (75%) att det är  mycket eller ganska viktigt att Alliansen går fram tillsammans som ett regeringsalternativ. Bland C-väljare är andelen lägre, 66% tycker det är ganska eller mycket viktigt.

Vi frågade ”Stefan Löfven är Socialdemokraternas partiledare och Moderaternas valberedning har föreslagit att Ulf Kristersson blir nästa partiledare för Moderaterna. Vem av dessa vill du helst se som statsminister efter nästa val?” De flesta Alliansväljare, 70 procent, vill helst se Ulf Kristersson som nästa statsminister, 5% vill se Stefan Löfven och 25% är tveksamma. Bland C-väljare är andelen lägre. Där vill 52% se Kristersson, 11% Stefan Löfven och 37% är tveksamma. Liberala sympatisörer har samma syn på frågan som Centerväljare. Bland Moderater och Kristdemokrater finns en samsyn att vilja se Kristersson som nästa statsminister, i princip ingen av dessa vill se Löfven som statsminister efter nästa riksdagsval.

En hög andel tveksamma torde hänga samman med att Ulf Kristersson ännu inte är vald som partiledare för Moderaterna och därmed oprövad i rollen som statsministerkandidat.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre som röstar på något av Allianspartierna. Undersökningen omfattar 1095 intervjuer under perioden 25 – 27 september, 2017 och är genomförd som en webbundersökning.
Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018