EU-opinionen

Inizio frågat svenska folket om hur de ställer sig i EU-frågan, och mätningen visar att stödet för EU i Sverige ökar:
➢ Nästan sju av tio svenskar är för EU. Ser man till partisympati så är 98 procent av MP-väljarna och 95 procent av C-väljarna för EU. Som förväntat är SD-väljare (54%) och V-väljare (31%) mest emot EU.
➢ I likhet med om man är för eller emot EU, så tycker sju av tio svenskar att Sverige fortsatt ska vara medlem i EU. Ser man till partisympati så tycker mer än varannan (52%) SD-väljare att Sverige ska lämna EU. Flest L-väljare (94%) och C-väljare (93%) tycker att Sverige ska fortsätta vara medlem. Mest osäkra är vänsterväljare där drygt var fjärde person är tveksam eller inte vet (23%).
➢ De flesta svenskar tycker inte att Sverige ska folkomrösta om medlemskap i EU. Ser man till partisympati är flest C-(93%) L-(92%) och MP-väljare (89%) emot en folkomröstning. Medan SD-väljare (73%) är mest för en sådan omröstning.

Läs hela rapporten här: EU-opinionen

Om undersökningen: 

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1 014 intervjuer under perioden 6 – 9 december 2018 och genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågorna som ställdes var: 

På det hela taget, är du för eller emot EU?

För EU
Emot EU
Tveksam, vet ej

Tycker du att Sverige ska vara fortsatt medlem i EU eller tycker du att Sverige ska lämna EU?

Fortsätta vara medlem i EU
Lämna EU
Tveksam, vet ej

Tycker du att Sverige ska folkomrösta eller inte om vårt medlemskap i EU?

Ja, folkomrösta
Nej, inte folkomrösta
Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018