Få anmäler sexuella trakasserier

Majoriteten av svenskar har varit på olika typer av evenemang såsom festival, konsert eller teater. 16% har besökt ett evenemang där sexuella trakasserier förekommit. Undersökningen som genomförts av Inizio på uppdrag av Aftonbladet visar att var femte kvinna uppger att det förekommit sexuella trakasserier vilket kan jämföras med drygt vart tionde man. 

Mer än hälften av dem som varit på ett evenemang där sexuella trakasserier förekommit påverkas av det. Drygt en tiondel låter bli att gå på festivaler eller konserter, två tiondelar blir mer försiktiga medans en tjugondel blir påverkad på något annat sätt.

De flesta (58%) uppger att det oftast är någon annan som blivit utsatta för sexuella trakasserier. Två femtedelar rapporterar att det är någon närstående. Var tredje person uppger att dem själva blivit drabbade och var tjugonde av dem anmäler händelsen till polisen. Ingen av männen som själva blivit utsatta för sexuella trakasserier anmäler det, kvinnor (5%) är mer benägna att anmäla.

De som valt att inte kontakta polis i samband med brott berättar med egna ord om varför:

“Ingen idé. Polisen lägger ner undersökningen i de flesta fall. Om inte så är det jag som offer som får framstå i dålig dager och gå igenom eländet igen. I princip har samhället godkänt att kvinnor få stå ut med att bli trakasserade och till och med våldtagna i vissa fall.”

“Litar inte det minsta på att polis skulle ta mig på allvar eller bry sig överhuvudtaget.”

“Har erfarenhet av att ej tas på allvar, utredning läggs ned och det orsakar mer lidande än själva ofredandet.”

De flesta svarar liknande: en misstro mot polis och rättssystem gör att de väljer att inte anmäla.

Läs även inrikesminister Anders Ygemans kommentar här.

Skärmavbild 2017-08-14 kl. 07.32.31
Skärmavbild 2017-08-14 kl. 07.32.42
Skärmavbild 2017-08-14 kl. 07.32.50
Skärmavbild 2017-08-14 kl. 07.33.02
Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre som varit på något evenemang där sexuella trakasserier förekommit. Undersökningen omfattar 1773 intervjuer under perioden 6 – 12 juni 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Frågorna som ställdes var: ”Ibland inträffar saker som inte har med evenemanget att göra. Har något av nedanstående förekommit på de evenemang du varit?”, ”Påverkar händelserna din inställning att gå på festivaler eller konserter?”, ”Har du själv eller någon närstående blivit utsatt för sexuella trakasserier eller var det någon annan?” och ”Har du anmält till polisen det du blivit utsatt för?”

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018