Få vill begränsa aborträtten

Stödet för att begränsa aborträtten är relativt svagt. Var tionde svensk (12%) tycker det är en bra förslag att begränsa aborträtten och åtta av tio (83%) tycker det är ett dåligt förslag visar en undersökning som publiceras i Aftonbladet idag. Störst stöd för att begränsa aborträtten finns inom KD och SD. Bland KDs väljare är det 22 procent som tycker det är ett bra förslag och bland SDs väljare är det fler, 30 procent, som tycker det är ett bra förslag. I övrigt är det inte så stora skillnader bland män/kvinnor eller olika åldrar. Frågan om abort har varit en omdiskuterad fråga sedan Europaparlamentsvalet, då DN avslöjade hur KDs EU-Parlamentariker Lars Adaktusson hade röstat i frågor som rört aborträtten.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1 622 intervjuer under perioden 19-25 juni, 2019 och är genomförd som en webbundersökning.
Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Frågan som ställdes var:
Tycker du att det är ett bra eller dåligt förslag att begränsa rätten till fri abort?
Mycket bra
Ganska bra
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018