Facebook efter Cambridge Analytica

Facebook skakas av skandalen kring bolaget Cambridge Analytica – som kommit över uppgifter om miljontals profiler.

En undersökning från Aftonbladet/Inizio som presenteras idag visar att var tredje användare i Sverige har övervägt att stänga ner sitt konto.

– Situationen är mycket allvarlig för Facebook, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio. Undersökningen visar att trots att de flesta svenskar använder Facebook, säger många att de minskar sitt använda jämfört med ett år sedan. Få uppger sig att högt förtroende och flertalet säger sig att nåtts av politisk reklam via plattformen. Var tredje säger att de övervägt att lämna plattformen och när vi ber dem motivera sitt svar är det många som motiverar att de känner sig otrygga med hur uppgifterna lagras och problemet med kvaliteten på informationen på Facebook.

Mer i detalj kan vi se att:

Nästan åtta av tio (78%) av svenska folket 18 år och äldre använder Facebook. Av dessa säger 40 procent att de använder Facebook mindre idag jämfört med ett år sedan, en mindre andel (11%) uppger att de använder Facebook mer och ungefär varannan (48%) har inte ändrat sitt beteende jämfört med ett år sedan.

Förtroendet för Facebook är dock överlag lågt, 39 procent av Facebook-användarna uppger att de har ganska eller mycket lågt förtroende. 14 procent säger att de har ganska eller mycket högt förtroende och 44 procent att det är varken högt eller lågt.
De flesta Facebookanvändare (54%) säger att de nåtts av politisk reklam på Facebook, var fjärde (27%)  säger att de inte nåtts av politisk reklam och var femte (19%) är tveksamma.

Var tredje Facebookanvändare (32%) säger att de övervägt att lämna Facebook.

Vi frågade de som säger att de övervägt att lämna Facebook varför de gjort det. Några röster säger:

Några som inte övervägt att lämna Facebook säger:
Ta del av undersökningsresultatet i tabellform här: 180322C_facebook_slutlev

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1367 intervjuer under 22 mars 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018