Färre svenskar vill hjälpa flyktingar

För ett år sedan, nästan exakt på dagen, genomförde Aftonbladet/Inizio en av sina mätningar om svenska folkets uppfattningar och attityder gentemot svenskt flyktingmottagande och flyktingpolitik. Mycket har hänt sedan dess och det är framför allt två dramatiska händelser som kanske står ut mest under denna tidsperiod. Dels är det flyktingkrisen förra hösten och vintern när svenskt flyktingmottagande utsattes för extraordinära påfrestningar i och med det kraftigt ökade inflödet av asylsökande. Som en följd av flyktingkrisenkom också regeringens omsvängning gällande flyktingpolitiken till en mer restriktiv hållning i frågan. Detta har bidragit till att Migrationsverkets prognos över antalet asylsökande för 2016 är (i skrivande stund) långt lägre än det totala antalet asylsökande som kom till Sverige förra året. 2015 anlände cirka 160 000 till Sverige för att söka asyl, att jämföra med Migrationsverkets nuvarande prognos för 2016 på mellan totalt 30 000 och 50 000 asylsökande.

I dagsläget är regeringens hållning i migrations- och flyktingfrågan mer restriktiv än den var för ett år sedan och har i hög grad förändrats och utvecklats sedan dess. Detsamma gäller även den svenska opinionen. Färre känner i dag förtroende för regeringens sätt att hantera flyktingsituationen och fler känner också uttryckligen ett lägre förtroende än för ett år sedan. Färre svarar också att de vill hjälpa till än för ett år sedan. Dock skall det poängteras att en majoritet fortfarande svarar att de vill hjälpa till, även om denna har blivit något tveksammare inställd till att bidra med hjälp i någon form. För ett år sedan svarade 54% att de ”absolut” vill hjälpa till och 12% att de ”kanske” vill hjälpa till. Detta att jämföra med svaren i den senaste mätningen där 30% svarat att de ”absolut” vill hjälpa till och 26% att de ”kanske” vill hjälpa till.

Läs artikeln och se TV-inslag i Aftonbladet här.
Läs rapporten här: Rapport-Flyktingsituationen-2-september-2016

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1261 intervjuer under perioden 31 augusti-2 september och genomförd som en webbundersökning.

Frågorna som ställdes var:
Människor flyr från sina hemländer för att söka asyl i Europa.  Har du förtroende för regeringens sätt att hantera flyktingsituationen eller har du inte det?
Mycket stort
Ganska stort
Varken stort eller litet
Ganska litet
Mycket litet
Tveksam, vet ej

En del vill hjälpa flyktingar medan andra inte vill eller har möjlighet. Hur är det med dig. Är du beredd att hjälpa eller inte?
Ja, absolut
Ja, kanske
Nej, har inte möjlighet
Nej, vill inte
Tveksam, vet ej

Om nej, vill inte hjälpa
Varför skulle du inte hjälpa?

Har inte tid
Har inte råd
Har inte möjlighet
Vill inte
Annat skäl, vad?
Tveksam, vet ej

Om ja, vill hjälpa
På vilket sätt skulle du vilja hjälpa?

Skänka pengar
Skänka kläder och andra förnödenheter
Ta emot flykting i hemmet
Arbeta som volontär
Vara stödperson
Annat sätt, hur?

Enligt Migrationsverkets senaste prognos som gavs ut i juli i år så förväntas totalt mellan 30 000 och 50 000 asylsökande komma till Sverige under 2016.
Tycker du att Sverige ska ta emot fler eller färre flyktingar?

Fler
Färre
Lika många som idag
Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018