Flygskatt

Nästan hälften av de tillfrågade, 46%, är positiva till den nya flygskatten. Detta visar en undersökning som publiceras i Aftonbladet idag. 88% säger dock att detta inte kommer att påverka deras resande. Bland Centersympatisörerna har dock uppfattning om det positiva med flygskatt  stärkts från 47% i aprilmätningen till 52% i junimätningen. 93% av centersympatisörerna anger att flygskatten inte kommer att påverka deras resande, utan de kommer att resa som vanligt.

Ladda ned rapporten här: Flygskatt_Almedalen 2018_update

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 2064 intervjuer och är genomförd den 25 – 28 juni, 2018 som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågorna som ställdes var:

  • Händer det att du flyger?
  • Flygskatten är alltså införd från den 1 april. Tror du att flygskatten påverkar ditt resande på något sätt?
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018