Förtroende partiföreträdarna

Ulf Kristersson (m) är den partiföreträdare som svenska folket har störst förtroende för med 46% (+2). Han ökar alltså något jämfört med föregående mätning i mars 2018. På andra plats kommer Annie Lööf (c) 40% (+5), följt av Jonas Sjöstedt (v) 36% (+7), Stefan Löfven (s) 35% (-4), Jan Björklund (l) 32% (+4), Jimmie Åkesson (sd) 32% (+4), Ebba Busch Thor (kd) 25% (+2) och slutligen de båda språkrören Gustav Fridolin (mp) 14% (+1) och Isabella Lövin (mp) 14% (+2). Samtliga partiföreträdare stärker också sitt förtroende, utom Stefan Löfven som tappar till 35% (-4). Undersökningen presenteras i Aftonbladet och analyseras av Lena Mellin.

Läs rapporten här: Partiledareförtroende Almedalen 2018

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1720 intervjuer och är genomförd den 25 – 28 juni, 2018 som en webbundersökning. Svarsandelen är 64%.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Fråga som ställdes var: Vilket förtroende har du för följande partiföreträdare?

Ulf Kristersson

Jan Björklund

Annie Lööf

Ebba Busch Thor

Stefan Löfven

Jonas Sjöstedt

Isabella Lövin

Gustav Fridolin

Jimmie Åkesson

 

Mycket stort förtroende

Stort förtroende

Litet förtroende

Inget förtroende alls

Känner inte till personen

Tveksam, vet ej

 

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018