Fortsatt nej till vinster i välfärden

Skärmavbild 2017-05-17 kl. 16.33.23Inizio har på uppdrag av Aftonbladet ställt frågan ”Det pågår en debatt om vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg som bedrivs av privata företag. Markera det alternativ som ligger närmast din åsikt.”

Tidigare undersökningar gjordes 2016 och 2015. Undersökningen publiceras idag i Aftonbladet och resultatet visar att en klar majoritet av svenska folket är för någon form av vinstbegränsning. Aftonbladet skriver ”Regeringens välfärdsutredare Ilmar Reepalu har tidigare föreslagit att vinsterna i skattefinansierade företag inom skolan, vården och omsorgen ska begränsas. Nu i veckan slog han fast att det är för krångligt att göra som Alliansen vill, höja kraven på kvaliteten och därmed bakvägen begränsa eventuella övervinster.”

Respondenternas respektive uppfattningar i denna fråga är relativt stabila över tid. Svarsfördelningen i den senaste mätningen som genomfördes i april 2017 stämmer väl överens med resultaten från de undersökningar som genomfördes i oktober – november 2016 samt mars 2015. Samma fråga ställdes vid alla dessa tre tillfällen. Även i undersökningarna från oktober – november 2016 och mars 2015 så är 3 av 4 respondenter för en vinstbegränsning i någon form.

3 av 4 tillfrågade respondenter stödjer vinstbegränsning i någon form för privata aktörer inom skattefinansierad vård, skola och omsorg. Flest respondenter, 41%, samlas kring alternativet som tillåter en begränsad vinst. Endast knappt var fjärde respondent anser att företag ska som i dag själva bestämma om storleken på och förutsättningarna för vinstutdelning. Fler män (31%) samt äldre respondenter tycker att företagen själva ska få bestämma om vinstutdelning jämfört med kvinnor (18%) och yngre respondenter. Skillnaden mellan blocken är tydliga då nästan hälften av alliansens väljare är för att företagen själva ska få bestämma samtidigt som nästan en överväldigande majoritet (97%) av regeringsväljare stödjer vinstbegränsning i någon form.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1068 intervjuer under perioden 3-6 april 2017 och genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var: Det pågår en debatt om vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg som bedrivs av privata företag. Markera det alternativ som ligger närmast din åsikt.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018