Förväntningarna på Trump som president

Idag tillträder Donald Trump som USAs  president och ersätter därmed Barack Obama. Svenska folkets förväntningar på Trump är dock låga. De flesta svenskar (64%) tror att Donald Trump kommer att göra ett dåligt jobb som president, endast 15 procent tror att han kommer att göra ett bra jobb. Detta visar en undersökning av Aftonbladet/Inizio som presenteras idag. Kvinnor är mer negativa än män och tror alltså i högre utsträckning att Trump kommer att göra ett dåligt jobb. Sverigedemokratiska sympatisörer utgör den grupp som är mest positiva till Trump som president.

När vi ber intervjupersonerna ange skäl till att man tror att Trump kommer göra ett dåligt jobb som president anges bl a att  han är oförutsägbar, saknar erfarenhet, oseriös och till och med att han är galen.

De som däremot tror att han kommer att göra ett bra jobb som president säger t ex Trump är en duktig affärsman, att han inte tillhör den politiska eliten, att han säger som det är och är rakt på sak.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1118 intervjuer under perioden 14-17 januari 2017 och genomförd som en webbundersökning.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018