Inför kristdemokraternas riksting

Sverige Tycker har genomfört en undersökning om olika politiska frågor bland allmänheten och bland kristdemokratiska sympatisörer. Analysen omfattar även de personer som i undersökningen uppgivit att de tycker att kristdemokraterna är det näst bästa partiet i rikspolitiken just nu, dessa väljer vi att kalla för potentiella väljare i analysen.
Undersökningen visar att kristdemokraterna i förhållande till allmänheten är mer restriktiva kring frågan som rör flyktingmottagning, mer positiva till svenskt medlemskap i NATO, att företag själva ska få bestämma kring vinstutdelning, mer försiktiga när det gäller homosexuellas rätt att adoptera barn, mer positiva till strängare straff för brott, att biståndet ska vara oförändrat och att slopa de två pappamånaderna är bra. De potentiella väljarna är generellt sett mer konservativa i sin uppfattning jämfört med kristdemokraterna som i sin tur är mer konservativa än svenska folket i allmänhet.
Om undersökningen
 Kristdemokraternas politik och frågor för framtiden. Undersökningen är gjord på uppdrag av Sverige Tycker inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är dels de som röstat på KD och allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen bland KD-sympatisörer omfattar 836 intervjuer under perioden 10-16 mars och undersökningen bland allmänheten omfattar 1667 intervjuer under perioden 10-17 mars. Bland allmänheten har vi ställt frågan vilket parti man tycker är näst bäst och dessa redovisas särskilt. Båda undersökningar är genomförda som en webbundersökning
Läs Aftonbladets artikel här
Läs hela rapporten här:Rapport KD mars 2015
 

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018