Klimatet, augusti 2018

Av de samhällsutmaningar som undersökningen tar upp, oroar sig svenska folket mest för segregationen i samhället, tätt följt av att vården eller skolan inte kommer fungerar som den ska.

Fler svenskar känner sig oroade inför klimatförändringar jämfört med tidigare mätningar. En ökning bland svenskarna har skett som visar på att fler tror att vi inte kommer klara av målet att begränsa den globala temperaturhöjningen samt att vi inte kan göra något för att påverka klimatförändringarna.

Svenska folket tror i mindre utsträckning att klimatförändringarna beror på mänsklig påverkan. Naturliga orsaker som anledning till klimatförändringarna ökar.

Undersökningen visar att svenskarna i större utsträckning än tidigare har förändrat sina liv för att minska sina utsläpp.

 

Ladda ned rapporten här.

 

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1042 intervjuer under perioden 9 augusti, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018