Mobilförbud i skolan

Drygt nio av tio svenskar håller med Socialdemokraternas förslag att mobiltelefoner ska vara förbjudna i klassrummet.

Det visar en ny undersökning från Aftonbladet/Inzio som presenteras idag.

– Det är överraskande att det är så många som tycker att det ska vara förbjudet, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

Hon konstaterar också att det är ett ämne som väcker starka känslor.

Mobiler kan störa elevernas koncentration och minska arbetsron i klassrummen, vilket har slagits fast såväl i forskningsstudier som av skolpersonal.

Det har emellertid inte funnits något förbud mot mobiler i skolan. Det vill Socialdemokraterna ändra på och går nu till val med ett mobilförbud i klassrummen.

Och de flesta svenskar håller med.

Inizio ställde följande frågor:
Det diskuteras om mobiltelefon ska vara förbjudet eller tillåtet i grundskolan. Vilket av alternativen stämmer bäst överens med din åsikt när det gäller mobiltelefon i grundskolan?

De flesta tycker att mobil ska vara förbjudet under lektionstid i grundskolan, men tillåtet på raster och håltimmar. Var femte (22%) tycker att mobil ska vara helt förbjudet, ett fåtal (4%) att det ska vara helt tillåtet att använda mobilen och ungefär lika många är tveksamma (5%). Fler bland kvinnor och personer med barn under 15 tycker att mobil ska vara helt förbjudet i grundskolan.
Det diskuteras  också om mobiltelefon ska vara förbjudet eller tillåtet i gymnasieskolan. Vilket av alternativen stämmer bäst överens med din åsikt när det gäller mobiltelefon i gymnasieskolan?


När vi frågar om gymnasieskolan ökar andelen som tycker som tycker att mobil ska vara förbjudet under lektionstid, men tillåtet på raster och håltimmar (76%) och samtidigt minskar andelen som tycker att det ska vara helt förbjudet (7%). De som tycker att mobilen ska vara helt tillåten i skolan ökar (12%). Det är fler bland kvinnor och äldre som tycker att mobil ska vara förbjudet under lektionstid, men tillåtet på raster och håltimmar. De under 29 år (30%) menar i högre utsträckning än andra att mobil ska vara helt tillåtet på gymnasiet.

En del menar att det finns risker att använda mobiltelefon i skolan eftersom det kan tas kränkande bilder som sprids på sociala medier. Det finns därför förslag om att det är rektor som kan bestämma om det är tillåtet eller förbjudet att använda mobiltelefon under raster och håltimmar på hens skola. Vad tycker du? Är det ett bra eller dåligt förslag att rektor bestämmer detta?

 
Flertalet (52%) tycker det är ett bra förslag att rektor kan bestämma om det är tillåtet eller förbjudet att använda mobiltelefon under raster och håltimmar på den skola där hen är rektor. Stödet är högst bland kvinnor, högutbildade och de som har barn under 16 år.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Iniziosopinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre.Undersökningen omfattar 1018 intervjuer och är genomförd den 27 mars, 2018 som en webbundersökning. 

Urvalet är prestratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

 

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018