Nästan var tionde svensk har någon gång tagit lån inför semestern

Det är inte alla svenskar som sparar pengar till semestern. Inizio har genomfört en undersökning om semesterlån på uppdrag av Aftonbladet som publiceras idag. Den visar att nästan var tionde svensk har någon gång tagit ett kreditlån inför semestern. Drygt hälften av dem har tagit lån på 0-10 000 kr sist dem lånade pengar, 45% har lånat pengar på ett högre belopp.

Anledningen till att ta kreditlån varierar men den största utgiften, två tredjedelar går till att resa. Det skiljer sig lite mellan könen, 72% av kvinnor jämfört med 61% av män lånar pengar för resa. Efter resa så lånar var fjärde person pengar för att betala räkningar, 27% män och 23% kvinnor. Var sjunde svensk tar lån för att täcka utgifter till hemmaprojekt, samt fritidsprojekt 9% och andra utgifter 7%.

De flesta svenskar är inte så positiva till kreditlån. I frågan som ställdes om vad man har för inställning idag till att ta kreditlån så svarade nästan var tredje att dem är negativa till kreditlån.

Skärmavbild 2017-08-14 kl. 07.26.51
Skärmavbild 2017-08-14 kl. 07.27.07Skärmavbild 2017-08-14 kl. 07.27.27
Skärmavbild 2017-08-14 kl. 07.27.35
Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre som någon gång tagit kreditlån inför semestern. Undersökningen omfattar 1194 intervjuer under perioden 8 – 14 juli 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Frågorna som ställdes var: ”Har du någon gång lånat pengar, dvs tagit ett kreditlån inför semestern?”, ”På ett ungefär hur stort belopp har du lånat? (Om du lånat flera gånger, tänk på sista gången du lånade pengar).”, ”Varför lånade du pengar? Vad det för att betala något av följande?” och ”Vad har du för inställning idag till att ta kreditlån?”.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018