Nordea flyttar från Sverige

Under en längre tid har rykten florerat kring Nordeas eventuella flytt av sitt huvudkontor från Sverige. Anledningen till flytten sägs vara att regeringen planerat att höja de så kallade ’resolutionsavgifterna’. Dessa är tänkta att skydda skattebetalarna om staten tvingas rycka in vid en ekonomisk kris. Men Nordea har kallat avgiften för en bankskatt och menar att höjningen skulle drabba bolaget hårt.

I takt med att ryktet realiserats har kritiska röster höjts mot flytten och flera storkunder har hotat med att lämna banken.

I ljuset av detta genomförde Inizio en undersökning på uppdrag av SvD om hur Nordeas svenska privatkunder ställde sig till flytten. Under fyra dagar i mitten av september ställdes tre frågor till ett stickprov om 1100 av Nordeas kunder. Hur ställer de sig till flyttplanerna? Kommer en eventuell flytt att påverka deras relation till banken och även om förtroendet för banken påverkas vid en flytt.

Resultaten är tydliga. Av de tillfrågade 1 100 Nordeakunderna uppger att 63 procent att flytten från Sverige är ett mycket, eller ganska dåligt förslag. Av dessa uppger 39 procent att de kommer att byta bank helt. Hela 64 procent uppger att de på ett eller annat sätt kommer att minska eller avsluta sina affärer i Nordea. Omräknat till befolkningen motsvarar detta 1,1 miljoner missnöjda kunder varav 434 000 uppger att de planerar att byta bank. Detta är beräknad på antalet Svenska kunder som själva uppger att Nordea är en av deras ’huvudbanker’ (1 766 000).

Figur 1. Frågan ”Kommer en eventuell flytt påverka dig i din relation till Nordea eller inte?” ställd till de Nordeakunder som uppger att den eventuella flytten är ett dåligt förslag
nordea

Slutligen kan vi notera att förtroendet för banken blir ordentligt naggat i kanten. Av de 1100 Nordeakunderna uppger 56 procent att deras förtroende för banken påverkas negativt vid en eventuell flytt.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Svenska Dagbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre som är Nordeakund. Undersökningen omfattar 1100 intervjuer under perioden 16–19 september 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018