Ny toppnotering för Busch Thor- Partiledarförtroende

KDs Ebba Busch Thor fortsätter att öka i april månads undersökning om partiledarförtroende som Inizio gör på uppdrag av Aftonbladet till 47%. I förra mätningen i januari låg Busch Thor och S partiledare Löfven i princip lika med 42% respektive 41%. Dagens siffror innebär att nästan varannan svensk har stort eller mycket stort förtroende för henne. Högst förtroende har hon bland männen. För Ulf Kristersson (M) är förhållandet i princip det motsatta. Han noterade som mest 45% för ett halvår sedan i september i samband med riksdagsvalet. Idag får han 29% och tappar mest bland män.

Ladda ner rapporten här: Partiledarförtroende april 2019

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1016 intervjuer under perioden 12 – 17 april, 2019 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var: Vilket förtroende har du för följande partiföreträdare?

 

Mycket stort förtroende

Stort förtroende

Litet förtroende

Inget förtroende alls

Känner inte till personen

Tveksam, vet ej

 

Ulf Kristersson (M)

Jan Björklund (L)

Annie Lööf (C)

Ebba Busch Thor (KD)

Stefan Löfven (S)

Jonas Sjöstedt (V)

Isabella Lövin (MP)

Gustav Fridolin (MP)

Jimmie Åkesson (SD)

Siffrorna är framräknade så att de som inte känner till partiföreträdaren exkluderas i beräkningen av förtroendet.

 

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018