Om Centerns stöd för regeringens förslag om ensamkommande

En majoritet av alliansväljarna tycker att det var fel att Centerpartiet gjorde upp med regeringen om de ensamkommande.

Men inom Centerpartiet tycker sju av tio väljare att Annie Lööf gjorde rätt.

Sprickan inom Alliansen kring migrationsfrågor är djup.

Men också på väljarnivå finns det tydliga skiljelinjer mellan de borgerliga sympatisörerna, visar en ny opinionsundersökning från Aftonbladet/Inizio.

Centerpartiet lämnade under tisdagen besked att partiet stödjer regeringens förslag om att 9 000 unga ensamkommande som nekats asyl ska få en ny chans till uppehållstillstånd genom studier.

Tycker du detta är rätt eller fel av Centerpartiet att stötta regeringen i denna fråga?

Bland samtliga tillfrågade tycker varannan (49%) tillfrågad att det är fel av centerpartiet att släppa igenom regeringens förslag om de ensamkommande. Bland allianspartiernas sympatisörer som helhet tycker 60 procent att det var fel. Men bland centerväljarna tycker 70 procent att det var rätt och endast 10 procent att det var fel. Resten av centerpartisterna svarar att de inte vet.

– Centerväljarna skiljer ut sig från de övriga allianspartiernas sympatisörer och har en annan syn på migrationspolitik som ligger mer i linje med den som regeringen företräder, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

Efter Annie Lööfs besked om att gå på regeringens linje har hårda ord utbytts mellan Alliansens ledare. Enligt Karin Nelsson visar opinionsundersökningen dock att Centerpartiet gjort rätt analys ur väljarsynpunkt.

– Det här är den frågan som är svårast för allianspartierna att komma överens om och det visar sig tydligt att läget är likadant också i väljarkåren. Men här går bara Centerpartiet i takt med sina väljare när de väljer att stödja regeringens förslag i den här frågan, säger hon.

De som tycker att det var rätt av Centerpartiet nämner humanitära och moraliska skäl, men även att alternativet var sämre:

”Medmänskliga skäl.”

”Alternativet var värre! Håller med om att förslaget är dåligt, jag skulle föredragit en annan generösare lösning men detta är bättre än att de får avslag helt.”

En socialdemokratisk sympatisör säger:

”De tar ett eget beslut oavsett blocktillhörighet, det är modigt.”

De som tycker att det var fel av Centerpartiet kritiserar att förslaget är för godtyckligt och ofärdigt. Många uttrycker besvikelse.

”Det är ett dåligt förslag, man kan inte stödja ett beslut som sågats av lagrådet. Mitt förtroende för Annie Lööf är helt förbrukat.”

”Därför att Lagråd med flera tycker det är en dålig lag. Därför att även Centern tycker det. Därför att det inte gäller andra flyktingar. Därför att jag tror att C gör så för att de vill regera.”

”Man särbehandlar en liten del av asylsökande som dessutom saknar skäl att stanna. Det skickat signalen att ljuga och skrika högt så får man stanna oavsett om man har skäl för det eller inte. Samtidigt utvisas flera som följer de regler som sätts upp för dem.”

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1013 intervjuer och är genomförd den 25-26 april, 2018 som en webbundersökning. Svarsgraden är 62%

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Läs mer här hur vi tänker om felmarginaler och osäkerhet i undersökningar.

Frågorna som ställdes var:

Fråga 1: Centerpartiet lämnade under tisdagen besked att partiet stödjer regeringens förslag om att 9 000 unga ensamkommande som nekats asyl ska få en ny chans till uppehållstillstånd genom studier.

Tycker du detta är rätt eller fel av Centerpartiet att stötta regeringen i denna fråga?

Rätt
Fel
Tveksam, vet ej

Ställd till de som tycker det är rätt
Fråga 2 (öppen fråga): Varför tyckte du att det är rätt av Centerpartiet att stödja förslaget?

Ställd till de som tycker det är fel
Fråga 3 (öppen fråga): Varför tyckte du att det är fel av Centerpartiet att stödja förslaget?

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018