Om svenskarnas syn på terrorhot

Oron för terrorhot ökar bland allmänheten i samband med attentatet i Bryssel, varannan svensk (49%) känner oro för en eventuell terrorattack i Sverige. De som är mest oroade är män och sd-sympatisörer. Det är tydligt att oron bland svenskarna ökar i samband med terrorattacker för att sedan minska efter en tid.

Få svenskar känner förtroende för statens förmåga att förebygga terrorattacker, endast 1 av 7 uppger detta. Tilltron till statens förmåga har minskat sedan det senaste attentatet.

Se inslaget på Aftonbladet TV här
Läs rapporten här: Rapport terror

Om undersökningen:
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år. Undersökningen omfattar 1500 intervjuer bland allmänheten under perioden 22-23 mars 2016 och genomförd som en webbundersökning.

Frågorna som ställdes var:

Hur känner du inför en eventuell terroristattack i Sverige. Känner du dig…
Mycket oroad
Ganska oroad
Inte särskild oroad
Inte alls oroad
Tveksam, vet ej

Vilket förtroende har du för statens förmåga att förebygga terrorattacker?
Mycket stort
Ganska stort
Varken stort eller litet
Ganska litet
Mycket litet
Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018