Om tiggeriförbud

En ökande andel svenskar vill införa tiggeriförbud visar en undersökning som idag presenteras i Aftonbladet. Nyligen fattade Vellinge kommun i Skåne beslut om att införa ett lokalt tiggeriförbud. Denna linje vinner ökat stöd bland svenska folket. Inizio har sedan valet 2014 genomfört undersökningar om svenska folkets inställning till tiggeriförbud. Fram till augusti 2016 ställdes följande fråga: ”Tycker du att det är ett bra eller ett dåligt förslag att förbjuda tiggeri?” Andelen som tycker att det är ett bra förslag att förbjuda tiggeri ökade från 37% september 2014 till 57% augusti 2016. Med den allt starkare opinion för ett tiggeriförbud förde förre Justieministern Tomas Bodström fram ett förslag om särskilda licenser för tiggare som fångades upp av statsminister Stefan Löfven. Inizio ändrade därför frågan till: ”Situationen med tiggare på våra gator diskuteras. Det finns olika förslag hur det ska hanteras, vilket förslag ligger närmast din åsikt?”
Skärmavbild 2017-09-05 kl. 08.07.07
En särskild licens för tiggare fick inledningsvis ett visst stöd. Med fler alternativ fanns det ändå fortsatt en majoritet för att förbjuda tiggeri och i denna mätning kan vi konstatera att stödet för en särskild licens snarare förlorat stöd. Andelen som tycker att tiggeri ska förbjudas ökar. Opinionen för förbud är starkare bland män än bland kvinnor. Förbudslinjen är starkare bland Sverigedemokrater (90%), Moderater (80%) och Kristdemokrater (68%). Bland Alliansväljare är stödet för ett förbud i snitt 64 procent och det är alltså Centerväljare som i lägre utsträckning håller med om ett förbud (43%). Bland de Rödgröna väljarna är 35 procent för ett förbud, där Socialdemokrater är mest positiva (39%), medan färre Miljöpartister (26%) och Vänsterpartister (19%) håller med. Det är främst yngre under 29 år som gillar idén med en särskild licens eller att tiggarna ska tillåtas fritt. En särskild licens för tiggare har inte något särskilt stöd i någon annan grupp. De skäl som förs fram för att förbjuda tiggeri är att det är ovärdigt, stör ordningen och att Sverige istället bör sätta press på  hemländerna. De som tycker att tiggeri bör tillåtas fritt säger istället att man inte kan förbjuda fattigdom och många landar också i slutsatsen att Sverige bör sätta press på hemländerna.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2342 intervjuer under perioden 30 augusti – 4 september 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018