Opinionsläget inför presidentvalet

Blir det Clinton eller Trump som vinner valet på tisdag och blir nästa president i USA? Det som för en dryg vecka sedan såg ut som en säker seger för Clinton har sedan nya uppgifter om ytterligare en e-mailskandal vänts till något som ser ut att kunna bli en rysare mellan två kontroversiella kandidater. Vi pumpas med nya opinionsundersökningar dagligen och frågan är hur opinionsläget egentligen ser ut?

Opinionsundersökningarna kunna sorteras i tre olika mått; det första är sannolikheten för vem av kandidaterna som blir nästa president, det andra beskriver beskriver vem amerikanerna vill ha som nästa president och det tredje, och som är den mest relevanta, beskriver vilken kandidat som vinner delstatsvalen och som får samtliga elektorsröster. Det är alltså elektorsrösterna som avgör vem som blir nästa president i USA.

Det första måttet som löpande rapporteras är sannolikheten för att en kandidat ska bli president. Olika undersökare, sk pollsters, gör lite olika, men i huvudsak handlar det om att bearbeta olika undersökningsresultat med statistisk modellering för att räkna ut sannolikheten för vilken av kandidaterna som blir nästa president.

Det andra måttet kallas i USA Popular Vote och kan liknas vid de väljarbarometrar som vi brukar tala om i Sverige. De görs på ett urval av hela amerikanska folket, genomförs via telefon eller webb och bearbetas statistiskt. Detta var det viktigaste måttet fram till valet 2000, då mätningarna visade att Gore skulle vinna över W Bush eftersom Gore beräknades få fler röster totalt sett. Gore fick flest röster totalt sett, men W Bush vann flest elektorsröster. Eftersom det alltså är elektorerna som utser presidenten utropades W Bush till president.

Därefter har delstatsmätningarna fått en mer betydelsefull roll. Det tredje måttet är alltså elektorsrösterna. Löpande görs flera olika mätningar lokalt i varje delstat för att ta reda på om det är republikanerna eller demokraterna som har övertaget eller om det kanske är en sk swing state, dvs om läget är osäkert om vem kommer att vinna. Även dessa mätningar genomförs på olika sätt, läggs sedan samman och bearbetas statistiskt till en sk poll of poll. Sammantaget rör det sig om många tusen intervjuer.

Det vi ser nu är att i samtliga dessa undersökningar minskar avståndet mellan kandidaterna. För en vecka sedan pekade mätningarna på något som kan beskrivas som en jordskredsseger för Hillary Clinton. Sedan nyheten om att FBI ska titta på Clintons email igen har hennes försprång alltså minskat. När vi tittar bakom siffrorna kan vi konstatera några saker som kan ge oss vägledning hur opinionsläget ska tolkas.

– Andelen som förtidsröstat har aldrig tidigare varit så hög, en faktor som torde tala till Clintons fördel.

– Ett intressant mått att titta på är hur entusiastiska väljarna är inför valet. I detta val är entusiasmen lägre än vanligt. En sällsynt smutsig kampanj har gjort att många längtar till att valet är över. Trots detta har Trump här ett övertag genom att hans väljare känner en starkare vilja till förändring än vad Clintons väljare gör. Detta talar alltså för att Trump har lättare att mobilisera sina väljare och få dessa att verkligen gå att rösta.

– Andelen väljare som är osäkra eller som röstar på en tredje, alternativ kandidat är sammantaget mellan 5-10 procent. Frågan är vilka dessa är. Flera är unga väljare som Clinton har allt att vinna på att få till valurnorna. Dessa väljare var viktiga för Obama i förra valet och de är snarare Sanders-supporters och ogillar Clinton. Paret Obama och Bernie Sanders gör nu vad de kan för att få ungdomarna att stötta Clinton. När det gäller Trump är det mer svårbedömt. Trots allt är Trump Republikan och frågan är i vilken utsträckning Republikanerna sluter upp bakom honom. De som i högst utsträckning tilltalas av Trumps budskap är vita, lågutbildade män och kvinnor och det är svårt att avgöra i hur stor denna väljarbas är. Trump är en ny sorts kandidat. Det finns analyser som visar att det är en nyckfull väljarbas som tilltalas av Trumps retorik och att de mest ser valet som en förlängning av de dokusåpor Trump medverkat i. Med kunskapen kring denna nya väljargrupp som växt fram inte bara i USA utan även i Europa som bland annat handlar om att dessa väljare inte alltid talar om hur de tänker rösta används modellering som gör att fler av de osäkra rösterna så att säga tillfaller Trump.

Utifrån denna sammantagna kunskap ser opinionsläget i dagsläget jämnt ut, men Clinton har fortfarande övertaget.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018