Partiledarförtroende augusti 2018

 

 

Isabella Lövin (mp) och Gustav Fridolin (mp) är de partiledare som ökar något sedan förra mätningen i juli 2018. Isabella Lövin noterar en ökning  till 17% (+3%) och Gustav Fridolin stärker sig med en procentenhet till 15% (+1%). Bland övriga partiledare minskar förtroendet eller står stilla. Ulf Kristersson (m) toppar fortfarande listan med 41% (-5%). Annie Lööf (c) delar andra plats med Stefan Löfven (s). Båda noterar 35%, men medan Stefan Löfven står stilla så backar Annie Lööf fem procentenheter (-5%). Jonas Sjöstedt (v) ligger på 34% (-2%) medan Jan Björklund (l) och Jimmie Åkesson (sd) ligger på samma förtroendenivå om 31%. Både Jan Björklund och Jimmie Åkesson har backat med en procentenhet (-1%).  Ebba Busch Thor (kd) ligger kvar på samma nivå om 25% som i den förra mätningen i juli. Undersökningen presenteras i Aftonbladet idag.

Läs hela rapporten här: Partiledarförtroende augusti 2018

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1195 intervjuer under perioden 6 – 10 augusti, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var: Vilket förtroende har du för följande partiföreträdare?

 

Mycket stort förtroende

Stort förtroende

Litet förtroende

Inget förtroende alls

Känner inte till personen

Tveksam, vet ej

 

Ulf Kristersson (M)

Jan Björklund (L)

Annie Lööf (C)

Ebba Busch Thor (KD)

Stefan Löfven (S)

Jonas Sjöstedt (V)

Isabella Lövin (MP)

Gustav Fridolin (MP)

Jimmie Åkesson (SD)

 

Siffrorna är framräknade så att de som inte känner till partiföreträdaren exkluderas i beräkningen av förtroendet.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018