Partiledarförtroende, januari 2019

Från att ha varit den partiledareledare med högst förtroende har förtroendet för Annie Lööf (C) sjunkit ordentligt. I samband med att Ulf Kristersson (M) röstades ned som statsminister i november, tappade Annie Lööf förtroende bland framförallt moderater och kristdemokrater. När sedan Stefan Löfven en månad senare också röstades ned, sjönk förtroendet ytterligare för Annie Lööf, som tappade 12 procentenheter jämfört med tidigare mätning. Men nu när det står klart att Centerpartiet och Annie Lööf stödjer Stefan Löfven (S) som statsminister återvinner Centerledaren förtroende bland rödgröna väljare och ökar i denna mätning med 6 procentenheter, vilket är störst ökning bland alla partiledare. Detta visas i Aftonbladet/Inizios senaste undersökning av väljarnas förtroende för partiledarna

Väljarna har fortsatt störst förtroende för Stefan Löfven (S) och för Ebba Busch Thor (KD). Jonas Sjöstedt (V) tappar mest med fyra procentenheter i jämförelse med föregående mätning. Förtroendet för Ulf Kristersson (M) ligger kvar på 37 procent.

SD och MP har de partiföreträdare som svenska folket helt saknar förtroende för.

Ladda ner rapporten här: Partiledarförtroende januari 2019

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 948 intervjuer under den 18 januari, 2019 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var: Vilket förtroende har du för följande partiföreträdare?

Mycket stort förtroende

Stort förtroende

Litet förtroende

Inget förtroende alls

Känner inte till personen

Tveksam, vet ej

 

Ulf Kristersson (M)

Jan Björklund (L)

Annie Lööf (C)

Ebba Busch Thor (KD)

Stefan Löfven (S)

Jonas Sjöstedt (V)

Isabella Lövin (MP)

Gustav Fridolin (MP)

Jimmie Åkesson (SD)

Siffrorna är framräknade så att de som inte känner till partiföreträdaren exkluderas i beräkningen av förtroendet.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018