Så tror svenskarna att 2017 blir

fyrverkeri_460x180px2016 var ett dåligt år – för Sverige. Det tycker nästan varannan svensk i Aftonbladet/Inizios undersökning. Var tredje tycker dock att deras egna liv blev bättre och lika många är hoppfulla inför 2017.

Nästan varannan svensk (46%) tycker att 2016 var ett dåligt år för Sverige. Knappt var tredje tyckte att det var bra (30%).
De skäl svenskarna anger för att det var ett dåligt år är:
– Utvecklingen i världen
– Flykting och migrationspolitiken
– Alla kriser som inträffat
Några svarande anger som skäl att det varit ett dåligt år:
”Många dåliga politiska beslut som leder till ett Sverige man inte känner igen. Allt mindre solidaritet, förkastlig och inhuman migration samt allt mer en uppdelning av folket. Den politiska arenan har mest blivit en plats där man anklagar varandra för fel. I stället för att lyfta fram och tala klarspråk vad det egna partiet står och kämpar för.”
”Det känns som att Sverige inte har någon plan. Det ändras hela tiden vilken väg vi ska ta. Finns ingen som bestämmer i Sverige som vågar stå för vad de tycker. De ändrar sin åsikt hela tiden. Vi har tagit på oss för mycket när det gäller asylansökan och man kan bara komma tillrätta med detta när de styrande vågar bestämma något utan att vara rädda att trampa någon på tårna. Allt för att vi ska vara bra utåt.”
”Förtroendet för media har brutalt minskat. För varje nyhet får jag alltid tänka vad är det som de döljer här. Nyheter som inte meddelats. Bara rapportering av krig dålig rapportering vad som händer i vårt långa land.De säger att statsekonomin i Sverige är väldigt bra men sjukhusen klarar inte sin ekonomi kommunerna klarar inte skola ,äldrevård och invandring. Ingår inte landsting och kommuner i Sveriges ekonomi. Förtroendet för politiker och media minskar.”
De som istället menar att 2016 var ett bra år pekar på:
– Stabil ekonomi i landet
– Förbättring inom skolområdet
– Låg arbetslöshet
– En migration som fungerarNågra röster:

” ”Vi” klarade att ta emot alla nyanlända, blev ordf I FN:s säkerhetsråd, ratificerade Parisavtalet och det är superbilligt att låna pengar så man kan göra kloka investeringar som minskar framtida förbrukning av t ex energi.”
”Regeringen agerar realistiskt och stabilt. Framgångar med bostadsbyggande och ekonomiska situationen. Medlem i FN:s säkerhetsråd. Kan skönja en förändring i jordbrukspolitiken för en ökad självförsörjningsgrad, utan att konkreta förslag och åtgärder ännu inte kommit, men som verkar på gång.”
”Ekonomin verkar stabil. Man börjar hitta en form av politisk balans. Vissa avslöjanden är tråkiga men visar att man tar frågorna på fullt allvar. Sist så försöker alla i Sverige stoppa upp den populistiska strömmen som visar sig på många platser i världen.”
Var tredje (36%) tror att 2017 kommer att bli ett bättre år än 2016. Var fjärde (27%) tror att det blir sämre.
Drygt var tredje (38%) tror att deras ekonomi kommer att bli bättre 2017 än 2016.
Var tredje svensk (35%) tycker att deras liv blev bättre 2016, 23% tyckte att det blev sämre.
Det folk hoppas på för egen del, för Sverige och världen är att behålla hälsan, att politikerna i Sverige ökar sin handlingskraft och att klimatproblemen löses samt en fredligare värld:
”Egen del: Fortsatt bra hälsa för mig och mina närmaste.    Sverige: Att våra politiker blir handlingskraftiga. Att de vågar höja skatterna så att man kan åtgärda allt det som behövs. Att politikerna börjar trappa av ränteavdragen.    Världen: Att åtgärderna mot klimatutvecklingen snabbas på kraftigt. Annars blir det så småningom en successiv  jättekatastrof.  Fred!”
”Att sonen får sin önskan uppfylld avseende sin idrott. Att vi får vara friska och kan få fortsätta leva livet på det sätt som vi gjort under 2016. För världen och Sverige att vi får lugn och ro.”
”Att få vara frisk, att vi ställer upp för våra medmänniskor och att det blir fred på de flesta ställen där det pågår strider idag.”
”Att politikerna lyssnar till sina väljare, slutar att självförverkligande sig själva, försvarar demokratin, utnyttjar diplomatin, för fred, samförstånd och samhällsutvecklingen.  För egen del, god hälsa.”
Slutsats
Överlag kan man alltså säga att svenskarna tycker 2016 ett dåligt år för Sverige, att de personligen fick det bättre under 2016 och tror att 2017 kommer att bli ett något bättre år än 2016.

Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1224 intervjuer under perioden 28 – 29 december 2016 och genomförd som en webbundersökning.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018