Sakpolitiskt ägande

Den sammantagna bilden av det sakpolitiska ägandet visar att i stort ökar andelen som tycker att socialdemokraterna har bäst politik för de olika sakområdena jämfört med förra mätningen i oktober 2015 och att Sd tappar överlag. Vi ser även att andelen som uppger att de inte vilket parti som är bäst politik för de olika områdena ökar.

De sakpolitiska områden där skillnaderna mellan partierna är störst är Flykting- och invandringsfrågor där Sd upplevs ha bäst politik, Sjukvården där S har högst förtroende och Sveriges ekonomi där M har ledarskapet enligt svenska folket.

Läs artikeln i Aftonbladet här
Läs Lena Mellins analys här
Läs hela rapporten här: Rapport sakpolitik februari 2016

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018