Stockholmare om byggboomen

Det är byggboom i Sverige. Men samtidigt är hälften av svenskarna oroade för byggfusk i produktionen. Det visar en opinionsmätning från SvD/Inizio. ”Det har varit byggfusk i två av mina tre köpta nyproducerade lägenheter”, kommenterar en av de intervjuade.
Skärmavbild 2017-04-20 kl. 07.10.09
I debatten om att lösa bostadsbristen i Stockholms län har olika lösningar presenterats. När Inizio frågar om att bygga på höjden är en bra eller en dålig lösning svarar de flesta (69%) att det är en bra lösning. Vid sidan av att bygga på höjden finns andra lösningar och där är hyresrätter det som prioriteras av de flesta, följt av nybyggnad vid överdäckning.

Nästan varannan tillfrågad stockholmare uppger att de oroar sig för byggfusk (46%). De tillfrågade i undersökningen fick med egna ord beskriva vad som oroar och några säger:
”Begreppet svensk kvalitet har ersatts med vinstoptimering”
”Det minsta man kan begära är att bostadsrätter som köps för dyra pengar är gediget byggda, men hållbarheten är troligen sämre än för hyresrätt.”

Bland kommentarerna märks också sådant som att materialval kan ha blivit fel med risk för senare kostnader som följd, i värsta fall också hälsokostnader. Några misstänker att svenska byggnormer och standarder inte efterlevs när så stor del av byggarbetskraften inte talar svenska, och lyfter fram att så många är från Östeuropa.

Ta del av tabellerna här: 170405_bostad_svd

Om undersökningen
Undersökningen är gjord på uppdrag av Svenska Dagbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre boende i Stockholms län. Undersökningen omfattar 542 intervjuer under perioden 13 – 17 april 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018