Stödet för SD-samarbete minskar bland Alliansväljare

Allt färre Alliansväljare vill att de borgerliga partierna ska bilda regering med stöd av SD om de rödgröna blir större i nästa val. Fler vill se ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Det visar en ny mätning från Aftonbladet/Inizio som presenteras idag ett år före riksdagsvalet. Det är framförallt Moderata sympatisörer som i lägre utsträckning tycker att samarbete med SD är att föredra, men andelen minskar även bland övriga sympatisörer inom C, L och KD. Det regeringsalternativ som flest Alliansväljare samlas kring är att samverka med S.

Skärmavbild 2017-09-09 kl. 17.58.35

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre som röstar på något av Allianspartierna (m, c, kd, l). Undersökningen omfattar 814 intervjuer under perioden 28 augusti – 6 september 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

Om Alliansen blir mindre än de rödgröna (s, v, och mp) efter riksdagsvalet 2018, vilket av följande regeringsalternativ föredrar du? Även om det är svårt, välj det alternativ som ligger närmast din uppfattning.

Alliansen bildar regering med stöd av SD
Alliansen bildar regering med stöd av S
Alliansen bildar regering med stöd av MP
Alliansen bildar regering med stöd av V
Alliansen bildar regering tillsammans med SD
Alliansen, eller delar av den, bildar regering tillsammans med S
Alliansen, eller delar av den, bildar regering tillsammans med V
Alliansen bildar regering tillsammans med MP
Alliansen, eller delar av den, bildar regering tillsammans med S, MP och V
Inget av ovanstående
Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018