Stödet starkt för allmän värnplikt

10s14-militar-330
Nästan 7 av tio svenskar vill att den allmänna värnplikten återinförs. Det finns ett starkt stöd bland svenskarna kring allmän värnplikt. Stödet är något starkare bland män än bland kvinnor och starkare bland äldre än bland yngre. Det är en majoritet bland både allianens och regeringens sympatisörer som stödjer tanken om allmän värnplikt, bland sds väljare är stödet högre där nästan nio av tio väljare är för.
För ett år sedan var det cirka sex av tio som tyckte det. Har du någon idé om varför stödet ökar?
Frågan kring försvaret har diskuterats livligt under året och bland de förslag som tagits upp är frågan om allmän värnplikt. I diskussonen har det framförts argument för allmän värnplikt som tycks ha vunnit allmänhetens gillande.
Läs artikeln i Aftonbladet här.
Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år. Undersökningen omfattar 1071 intervjuer bland allmänheten under perioden 6 – 8 januari 2016 och genomförd som en webbundersökning. Resultatet är vägt utifrån ålder, kön, region samt parti i föregående val.
 

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018