Svenska folkets önskeregering

I en undersökning gjord av Aftonbladet/Inizio så säger 20% av svenskarna att deras önskeregering är ett samarbete mellan M, KD och SD. Läs artikeln här.

Sammanfattning:

Förändring i preferens augusti 2018 till oktober 2018
Sedan förra mätningen har det skett intressanta förändringar när det gäller svenskarnas önskeregering. Önskan om en ren alliansregering har försvagats då en sådan regering tappar stöd från 20% till 18% när vi senaste möte i augusti 2018. Svenskarna säger sig nu i första hand föredra en regering med Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater. Stödet för en sådan regering har ökat från 17% till 20%. Den stora raketen är dock det kraftigt ökade stödet för en blocköverskridande regering där Socialdemokraterna ingår tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Stödet för denna konstellation har mer än fördubblats från 8% till 17%. På fjärde plats ligger önskemålet om en regering som innefattar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Stödet för en sådan har varit ganska stabilt under hela mätserien och noterar nu 15%. Alternativet där Socialdemokraterna bildar regering med Centerpartiet och Liberalerna har noterat en nedgång från 9% till 7%. En tvåpartiregering med Socialdemokrater och Moderater noterar ett stöd om 5% och en fortsättning av förra mandatperiodens regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har fortsatt mycket lågt stöd. Endast 1% önskar en sådan regering.

Gillar/ogillar mellan september 2018 och oktober 2018
Inizio har också tittat på hur mycket man gillar eller ogillar ett regeringsalternativ. Där ser man att den mest önskade konstellationen med Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater samtidigt är den mest ogillade. 61% (+2%), säger sig ogilla en sådan regering. Den senaste mandatperiodens regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet är den näst-mest ogillade. 60%% (+3%) säger sig starkt ogilla en sådan regering. Den rena alliansregeringen, som i förra mätningen i september 2018, nästan var i balans mellan gilla (45%) och ogilla (44%) har i denna mätning ökat polariseringen något när nu 44% (-1%) uppger sig gilla detta alternativ medan 49% (+5%) säger sig ogilla det. Periodens raket; en regering där Socialdemokraterna ingår tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet noterar ett stärkt momentum då andelen gillar har ökat från 34% till 41% och andelen ogillar har minskat från 54% till 50%. Ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna har trots sitt låga totala intresse, ändå noterat ett något stärkt intresse, då 59% (-1%) ogillar detta alternativ och 23% (+3%) säger sig gilla detta alternativ.

Rapporten finns att ladda ned här: Regeringsalternativ oktober 18

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1018 intervjuer under perioden 1-2 oktober 2018 och är genomförd som en webbundersökning.

Frågrna som ställdes var:
Vilket av följande regeringsalternativ föredrar du i första hand?
Hur mycket gillar eller ogillar du följande regeringsalternativ?

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018