Svenskarna och EU

Drygt varannan svensk (52%) är för EU, medan drygt var fjärde (28%) är emot och något färre (20%) inte vet. Det är ungefär samma resultat som för ett halvår sedan då undersökningen gjordes inför folkomröstningen i Storbritannien som resulterade i Brexit. Detta visar en undersökning som presenteras i Aftonbladet idag.

De flesta svenskar (58%) tycker fortsatt att Sverige ska vara fortsatt medlem i EU och var fjärde (25%) tycker att Sverige ska lämna EU. Även i detta fall är resultatet oförändrat sedan tidigare mätningar.
Slutligen ställdes frågan huruvida vi ska folkomrösta om vårt medlemskap i EU. I detta fall är det en ökande andel som menar att vi ska pröva frågan. Andelen har ökat från 33% i juni 2016 till 41% idag.

Argumenten för medlemskapet i EU handlar främst om den fria rörligheten, gemenskap, fred

”Sverige är ett litet land och en gemenskap inom EU och med tanke på de större makterna som ”härjar” så tror jag det är klokt att EU finns.”
”Bra för handel och export.  Lätt att resa i Europa.  Europas relativt små stater har fördel av ett nära samarbete för att möta  stora nationer och ekonomier i omvärlden.”
”EU och NATO har lyckats vidmakthålla fred i det nyss så krigiska Europa. Detta har haft till följd att vi sluppit kommunism och ryssvälde i en stor del av Europa och tack vare Reagan, påven och Thatcher och NATO är nu hela Europa fritt.  Egentligen borde vi arbeta för ett Europas Förenta Stater, EFS, då blev vår trygghet ännu större.”
Kritiska röster handlar om att EU är korrupt, överstatlighet och att man tycker att vi avhänder oss för mycket självbestämmande. Några röster.
”I den bästa av världar kan det bevara freden i Europa, men tyvärr har det blivit en koloss på lerfötter med mycket korruption.”
”För mycket detaljreglering, en tung och kostnadskrävande administration.”
”EU har för mycket inflytande över enskilda staters angelägenheter. Det borde bara vara de stora frågorna som man samarbetar om. Dessutom borde EU säga ifrån på skarpen mot de medlemmar som inte tar ansvar för sina medborgare och länder som inskränker de demokratiska rättigheterna.”


Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1102 intervjuer under perioden 17-20 januari 2017 och genomförd som en webbundersökning.

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018