Svenskarna om gränskontrollerna

Allt färre svenskar uppger att de har förtroende för regeringens sätt att hantera flyktingsituationen.
Trots en mer restriktiv flyktingpolitik är en majoritet av svenska folket för en politik som innebär att färre flyktingar kommer till Sverige, även om andelen sjunkit sedan förra mätningen i november.
Nästan varannan svensk (46%) är positiv till de gränskontroller som nu införs, många (38%) uttrycker att de är negativa. I Skåne är det fler, nästan varannan, av de tillfrågade som är negativa.
Skälen varför man är negativ har att göra med att den fria rörligheten och den andra som präglat regionen förstörs och att det blir dyrt och svårt att pendla. De röster som är för gränskontrollerna menar att vi måste ha kontroll över vilka som kommer till vårt land och begränsa antalet flyktingar.
Genomgående kan vi se ett mönster där män, personer med gymnasieutbildning som högst avslutade utbildning samt Sverigedemokrater som saknar förtroende för regeringen, vill begränsa antalet flyktingar och som tycker att gränskontrollerna är positiva. De som uppger att de har förtroende för regeringen och vill öka antalet flyktingar är fler bland kvinnor och regeringens sympatisörer.
I Skåne uppger nästan varannan respondent att man är negativ (45%) till gränskontrollerna. Det är främst kvinnor, yngre och boende i Malmö stad som är negativa. Drygt varannan (55%) boende i Malmö är negativa till gränskontrollerna. I denna fråga är också alliansens och regeringens sympatisörer eniga och varannan väljare bland dessa partier uppger att de är negativa. I Skåne är det också flera som menar de påverkas genom att de ofta reser till annat land, att det nu kommer ta längre tid och bli dyrare. Flera påpekar att det nu blir dyrare att resa och att de kommer att behöva ha id-handling med sig. En del menar att de kommer att byta resesätt och att de också kommer att arbeta hemifrån.
Detta visar en undersökning som Aftonbladet/Inizio har genomfört med anledning av gränskontrollerna som införs den 4 januari 2016. Undersökningen är gjord den 1-3 januari inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel. Två undersökningar har genomförts; en som speglar allmänheten i Sverige 18 år och äldre (1389 svarande) och en bland boende i Skåne 18 år och äldre (1136 svarande). Båda grupperna har svarat på en webbenkät.
Läs artikeln i Aftonbladet här: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22034763.ab
Läs hela rapporten här: Rapport Gränskontroll 4 januari 2016

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018