Dålig koll på elleverantören

6 av 10 svenskar har dålig koll på elmarknaden, och en femtedel vet inte hur mycket de betalar för sin el. Det visar en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio.

Inizio ställde frågan, ”Skulle du säga att du har god kunskap om den svenska marknaden för hushållsel?”.  De flesta (62%) tycker inte att de har inte god kunskap, medan var tredje svensk (35%) upplever sig ha god kunskap om den svenska marknaden för hushållsel. 43%-50% av villaägare och de som bor i jordbruksfastighet säger att de har bra koll, 26%-35% av dem som bor i hyres-, bostadsrätt och i radhus anser detsamma.

Skärmklipp
Det senaste året är det 16% som uppger att de har bytt elhandelsleverantör och 78% har inte gjort det. 8% funderar på att byta elhandelsleverantör, 6% funderar på att byta elhandelsavtal, 73% funderar inte på att byta elhandelsleverantör eller elhandelsavtal.

De flesta svenskar (70%) vet vilken elhandelsleverantör de har. Bland de som bor i egen villa, radhus eller jordbruksfastighet är det över 70% som vet vilken elhandelsleverantör dem har. Kunskapen är lägre bland de som bor i hyres- och bostadsrätt (64%-67%).

Skärmklipp1
När det gäller om vilket elhandelsavtal man har uppger var femte (22%) att de inte vet vilken typ av abonnemang de har. Var tredje (34%) uppger att de har fast pris på sitt elhandelsavtal och 43% att de har rörligt pris. 79% vet exakt eller på ett ungefär hur mycket de betalar för elen varje månad, 15% vet inte det.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1928 intervjuer under perioden 12–18 september, 2017 och är genomförd som en webbundersökning.
Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.
Följande frågor ställdes:

Fråga 1
Hur bor du för närvarande?
Hyresrätt
Bostadsrätt
Egen villa
Radhus
Jordbruksfastighet
Annan bostadsform, vilken?

Fråga 2
Nu kommer några frågor om el.
Elräkningen är uppdelad i två delar, elnätskostnad och elhandelskostnad. En del företag samfakturerar och skickar då endast en faktura som innehåller båda delarna. I andra fall skickas två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsleverantören.
I följande frågor tänker vi på den delen som avser elhandelsleverantören. Om du har fler bostäder, tänk på den bostaden du spenderar mest tid på.
Vet du vilken elhandelsleverantör du har?
Ja, vilken?
Nej
Tveksam, vet

Fråga 3
Vet du vilken typ av abonnemang du har på ditt elhandelsavtal? Är det fast pris eller rörligt pris?
Fast pris
Rörligt pris
Tveksam, vet ej

Fråga 4
Vet du hur mycket du betalar för elen varje månad? Notera att det gäller elhandelskostnaden. Om du får en faktura för både elnät och elhandeln, tänker vi på totala kostnaden.
Ja, vet exakt
Ja, på ett ungefär
Nej
Tveksam, vet

Fråga 5
Har du bytt elhandelsleverantör någon gång det senaste året?
Ja, har bytt
Nej, har inte bytt
Tveksam, vet

Fråga 6
Funderar du på att byta elhandelsleverantör eller elhandelsavtal i höst?
Ja, funderar på att byta elhandelsleverantör
Ja, funderar på att byta elhandelsavtal
Nej
Tveksam, vet ej

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018