Tvekan inför självkörande bilar

Många svenskar är skeptiska till självkörande bilar. Drygt varannan svensk är tveksamma eller kan inte tänka sig att åka i en självkörande bil enligt en ny mätning som har genomförts av Inizio på uppdrag av Aftonbladet. Motståndet mot dessa bilar är rätt stor bland kvinnor, en tredjedel vill ha en självkörande bil och två tredjedelar av männen.

Flera biltillverkare är på gång med självkörande bilar, och redan i slutet på året planerar Volvo att låta familjer testa självkörande bilar i trafik i Göteborg. Trots detta tror två tredjedelar av svenskarna att det kommer ta mer än fem år innan dem kommer börja säljas i Sverige. Drygt var tjugonde svensk tror att det kommer ske om två år och nästan lika många tror inte dem kommer rullas ut i marknaden.

Överlag är svensken optimistisk till att självkörande bilar inte kommer att öka antalet trafikolyckor (17%). 14% av männen och 21% av kvinnor tror att trafikolyckor kommer att öka. Mer än hälften av männen tror att självkörande bilar kommer att minska antalet trafikolyckor, motsvarande siffra för kvinnor är 30%. Många kvinnor (35%) är tveksamma i denna fråga, dem vet inte om dessa nya bilar kommer ökar eller minska antalet olyckor.

Skärmavbild 2017-08-14 kl. 07.40.44
Skärmavbild 2017-08-14 kl. 07.40.55
Skärmavbild 2017-08-14 kl. 07.41.03

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1194 intervjuer under perioden 8 – 14 juli 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Frågorna som ställdes var: ”Kan du tänka dig att åka i en självkörande bil?”, ”När tror du att självkörande bilar börjar säljas i Sverige?” och ”Hur tror du att självkörande bilar kommer att påverka antalet trafikolyckor?”

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018