USAs nästa president

Inizio har ställt två frågor om vem som svenska folket tror respektive vill blir nästa president i USA.

Den första undersökningen är gjord i slutet av maj och den andra undersökningen är gjord i början av juni. Båda undersökningarna är gjorda innan Hillary Clinton uppropade sig som demokraternas kandidat.

Oberoende av hur frågan ställs är det två tredjedelar av svenska folket som både tror och vill att Hillary Clinton blir nästa president i USA, utom bland Sverigedemokrater, där det är nästan lika många som tror och vill att det blir Donald Trump.

Skillnaden mellan mätningarna är att det är ungefär var femte svensk som tror att det blir Donald Trump och hälften så många, var tionde, som vill att det blir Donald Trump. Bland Sverigedemokraterna är det var tredje som vill att det blir Donald Trump. När frågan ställs vem svenska folket vill ha som president i USA är det 16% som svarar någon annan och då är det i första hand Bernie Sanders man vill ha. Andelen som vill ha någon annan är fler bland de yngre.

Skälet att man vill ha Donald Trump handlar om att det är dags för någon som säger som det är, som inte är politiker och som står för något annat eller som rör om i grytan. De som istället vill ha Hillary Clinton menar att Donald Trump vore en katastrof, att vad som helst är bättre än Trump och att det är dags för en kvinna.

Läs artikeln i Aftonbladet.
Läs Lena Mellins analys och se TV-inslag.

Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år. Undersökningen omfattar 1043 intervjuer under perioden 24-27 maj 2016 och genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var:

I november i år är det presidentval i USA. Vem tror du blir nästa president?
Donald Trump
Hillary Clinton
Någon annan, vem?
Tveksam, vet ej

Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år. Undersökningen omfattar 1400 intervjuer under perioden 1-5 juni 2016 och genomförd som en webbundersökning.

Frågan som ställdes var:

I november i år är det presidentval i USA. Vem vill du blir nästa president?
Donald Trump
Hillary Clinton
Någon annan, vem?
Tveksam, vet ej

De som svarade att de vill att Donald Trump ska bli nästa president fick följdfrågan att beskriva med egna ord:
Varför vill du att Donald Trump ska bli nästa president?

De som svarade att de ville att Hillary Clinton ska bli nästa president fick följdfrågan att beskriva med egna ord:
Varför vill du att Hillary Clinton ska bli nästa president?

Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på facebook
Vasagatan 15-17

111 20 Stockholm

Kungsportsplatsen 1

411 10 Göteborg

Inizio Sverige AB

2018